Δραστηριότητες

Η ΕΑΣ Θεσπρωτίας αναπτύσσει μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν:

-    Γεωτεχνική στήριξη παραγωγών (παροχή γεωτεχνικών συμβουλών σε παραγωγούς)
-    Εμπορία τροφίμων η οποία γίνεται μέσω τεσσάρων συνεταιριστικών super markets
-    Αποθήκευση παραγωγής και εφοδίων.
-    Διαχείριση επιδοτήσεων (συγκέντρωση αιτήσεων, επεξεργασία αιτήσεων, εκτύπωση καταστάσεων με διακιούχους κλπ)
-    Εμπορία Γεωργικών Φαρμάκων και Μηχανημάτων

Επιπλέον, η  Ε. Α. Σ. Θεσπρωτίας:
•    Παρέχει στα μέλη της κάθε δυνατή βοήθεια, για την αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας.
•    Συντονίζει την δράση των Πρωτοβάθμιων Συνεταιριστικών   Οργανώσεων και ενισχύει το έργο τους.
•    Αναλαμβάνει τη συγκέντρωση, τη μετασυλλεκτική διαδικασία, την αποθήκευση, τη συντήρηση και διάθεση των προϊόντων που παράγουν οι αγρότες μέλη της.
•    Διακινεί τα εμπορεύματα και διαφημίζει τα προϊόντα που εκπροσωπεί.
•    Εξυπηρετεί και βοηθά λογιστικά τους Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς.
•    Εκπαιδεύει και ενημερώνει τα μέλη της, ενισχύοντας τον κοινωνικό και συνεταιριστικό της ρόλο.

Η ΕΑΣ Θεσπρωτίας συμμετέχει σε διάφορες Συνεταιριστικές Οργανώσεις και εταιρείες μεταξύ των οποίων και οι ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ, ΣΒΕΚΗ, Αγροτική Ασφαλιστική, Ελαιουργική, ΚΕΣΠΥ, ΑΣΗΚ ΑΕ, είναι κύριος μέτοχος της ΣΥΒΕΑΠ ΑΕ (Εργοστάσιο Διαλογής – Τυποποίησης Εσπεριδοειδών).

ΕΑΣ Θεσπρωτίας

Πρόγραμμα ΟΕΦ

Επισκέπτες: 204447
Έχουμε 3 επισκέπτες σε σύνδεση

Newsflash!

OΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

Επιπτώσεις της ασκούμενης πολιτικής και της οικονομικής κρίσης στον αγροτικό χώρο και τους συνεταιρισμούς

(Άρθρο του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας Βασίλη Παρόλα*)

Συνδικάτο

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Πρόγραμμα Ε.Ε – (ΕΚ) 867/08

E.U.

«Πρόγραμμα επιχορηγούμενο από την Ε.Ε – καν.(ΕΚ) 867/08 – Δράση Εii-1 του εγκεκριμένου προγράμματος με την αριθ. 286827/31.03.09 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»