ΕΑΣ Θεσπρωτίας

Η Έδρα της Ένωσης βρίσκεται στο ιδιόκτητο κτίριο στην Ηγουμενίτσα, όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία, ενώ οι δραστηριότητες της καλύπτουν όλο τον Νομό Θεσπρωτίας.

Έτος ίδρυσης : 1940.

Μέλη : 58 πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί - Μέλη της Ένωσης, που εκπροσωπούν 6.500 φυσικά μέλη.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας ΣΥΝ.Π.Ε. είναι μια δευτεροβάθμια συνεταιριστική οργάνωση που δρα σαν ένας δυναμικός οικονομικός και κοινωνικός οργανισμός.

Η ΕΑΣ Θεσπρωτίας, στην σημερινή της μορφή, προέκυψε το 1973 από τη συγχώνευση της ΕΑΣ Ηγουμενίτσας / Φιλιατών και της ΕΑΣ Παραμυθιάς και αποτελεί πλέον το μοναδικό δευτεροβάθμιο συνεταιριστικό φορέα του Νομού Θεσπρωτίας. Κατά την πολύχρονη δραστηριοποίησή της έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες που αφορούν στο συντονισμό, την ενίσχυση και την προαγωγή των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα του Νομού Θεσπρωτίας, στη φροντίδα για τη διακίνηση, τη διαφήμιση και την εμπορία των προϊόντων που παράγουν τα μέλη της, στη λογιστική εξυπηρέτηση των Συνεταιρισμών και τη μέριμνα για την εξασφάλιση του σύννομου των δραστηριοτήτων τους καθώς και στη συγκέντρωση, μετασυλλεκτική επεξεργασία, αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση της παραγωγής.

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών της διαθέτει:
-    ιδιόκτητα γραφεία στην Ηγουμενίτσα, την Παραμυθιά και τις Φιλιάτες
-    Καταστήματα εμπορίας γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων Τα καταστήματα αυτά λειτουργούν στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις του Νομού
-    Τέσσερα super markets (2 στην Ηγουμενίτσα, και από ένα στην Παραμυθιά και στις Φιλιάτες)
-    Εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Πιο συγκεκριμένα η ΕΑΣ διαθέτει α) δύο SILO συνολικής χωρητικότητας 8.000 τόνων για την αποθήκευση και διάθεση καλαμποκιού, β) 15 αποθηκευτικά κέντρα για την διάθεση λιπασμάτων και ζωοτροφών και γ) αποθήκη με 4 ελαιοδεξαμενές χωρητικότητας 50 τόνων η κάθε μία.
-    Ένα συσκευαστήριο ακτινιδίων – εσπεριδοειδών (το οποίο λειτουργεί η ΣΥΒΕΑΠ ΑΕ), το οποίο αποτελεί το μοναδικό εργοστάσιο του Νομού για τη διαλογή, και συσκευασία ακτινιδίων και εσπεριδοειδών.

Η διοίκηση των δραστηριοτήτων της ΕΑΣ Θεσπρωτίας πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται ανά τετραετία και έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, ενώ η καθημερινή – επιχειρησιακή της λειτουργία πραγματοποιείται από τον υπηρεσικό μηχανισμό ο οποίος αριθμεί περί τα 12 άτομα που είναι οργανωμένα σε τμήματα

ΕΑΣ Θεσπρωτίας

Πρόγραμμα ΟΕΦ

Επισκέπτες: 204448
Έχουμε 4 επισκέπτες σε σύνδεση

Newsflash!

OΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

Επιπτώσεις της ασκούμενης πολιτικής και της οικονομικής κρίσης στον αγροτικό χώρο και τους συνεταιρισμούς

(Άρθρο του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας Βασίλη Παρόλα*)

Συνδικάτο

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Πρόγραμμα Ε.Ε – (ΕΚ) 867/08

E.U.

«Πρόγραμμα επιχορηγούμενο από την Ε.Ε – καν.(ΕΚ) 867/08 – Δράση Εii-1 του εγκεκριμένου προγράμματος με την αριθ. 286827/31.03.09 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»