Δράσεις

Το πρόγραμμα εργασίας της ΟΕΦ περιλαμβάνει τρεις δράσεις:

ΔΡΑΣΗ  1: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκαθίδρυση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
Οι ραγδαίες εξελίξεις που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στον αγροτικό χώρο διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στο οποίο όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην παραγωγή και διακίνηση προϊόντων οφείλουν να διακρίνονται για τον επαγγελματισμό τους και να μεριμνούν για τη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Το τοπίο αυτό συμπληρώνεται από την απαίτηση των πολιτών της ΕΕ για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που είναι ασφαλή για κατανάλωση, απαίτηση η οποία καθοδηγεί την ΕΕ στη θέσπιση όλο και υψηλότερων πρότυπων ασφάλειας τροφίμων που ξεκινούν από το χωράφι και φτάνουν μέχρι το πιάτο του καταναλωτή.
Σύμφωνα με τα παραπάνω  η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή είναι επιβεβλημένη για όσους θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή.
Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι σύμφωνο με το εθνικό πρότυπο AGRO 2 του ΟΠΕΓΕΠ, το οποίο έχει τύχει ευρείας εφαρμογής στη χώρα μας και ενσωματώνει τις απαιτήσεις της ΕΕ για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων. Η υιοθέτησή του δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μετάβαση από την παραδοσιακή γεωργία σε ένα σύγχρονο μοντέλο γεωργίας το οποίο διακρίνεται για τη δυνατότητα παραγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων με παράλληλη μέριμνα για τη διατήρηση της δημόσιας υγείας (ασφαλή προϊόντα) και την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.
Η ΟΕΦ με την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης από μια κρίσιμη μάζα παραγωγών αποσκοπεί στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας, στην βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και στη διαμόρφωση κατάλληλης νοοτροπίας που συμβαδίζει με ένα μοντέλο σύγχρονης επιχειρηματικής γεωργίας.

ΔΡΑΣΗ 2: Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής παράδοσης και αποθήκευσης του ελαιοκάρπου.
Η ποιότητα του ελαιοκάρπου (και κατ’επέκταση και του ελαιολάδου) επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι καλλιεργητικές πρακτικές και τα μέσα (εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνται για την άσκηση τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά στα διαθέσιμα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη καλλιέργεια, συγκομιδή, αποθήκευση και μεταφορά του ελαιόκαρπου στα ελαιοτριβεία τα οποία συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην αποφυγή της υποβάθμισης της ποιότητας της παραγωγής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ελαιοραβδιστικά, δίχτυα ελαιοσυλλογής, ελαιόπανα, κλωβοί κλπ. Οι παραγωγοί, χωρίς να έχουν πάντοτε την κατάλληλη ενημέρωση, προμηθεύονται τον εξοπλισμό που θεωρούν απαραίτητο για να καλύψουν τυχόν ελλείψεις τους, με αποτέλεσμα ο εξοπλισμός που διαθέτουν σήμερα να μην είναι ο πλέον ενδεδειγμένος. Στο πλαίσιο αυτό η ΟΕΦ/ΕΑΣ για να εξασφαλίσει ότι οι παραγωγοί που θα συμμετάσχουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση θα έχουν στη διάθεσή τους τον αναγκαίο εξοπλισμό προκειμένου να ανταποκριθούν στους σκοπούς και στόχους που θα τεθούν θα αναλάβει την πρωτοβουλία για την προμήθεια αυτού.

ΔΡΑΣΗ 3: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας.  
Με δεδομένη την απαίτηση για ανταλλαγή πληροφοριών τόσο εντός της Ομάδας όσο και για τη δημοσιότητα των δραστηριοτήτων θεωρείται ως απολύτως αναγκαία η ανάπτυξη και λειτουργία ενός δικτυακού τόπου όπου θα παρουσιάζονται σε συστηματική βάση η εξέλιξη των επιμέρους δραστηριοτήτων, τα αποτελέσματα που αυτές παράγουν καθώς και πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με τον τομέα του ελαιολάδου (πολιτικές, ενισχύσεις, κλπ).

ΕΑΣ Θεσπρωτίας

Πρόγραμμα ΟΕΦ

Επισκέπτες: 202783
Έχουμε 8 επισκέπτες σε σύνδεση

Newsflash!

OΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

Επιπτώσεις της ασκούμενης πολιτικής και της οικονομικής κρίσης στον αγροτικό χώρο και τους συνεταιρισμούς

(Άρθρο του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας Βασίλη Παρόλα*)

Συνδικάτο

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Πρόγραμμα Ε.Ε – (ΕΚ) 867/08

E.U.

«Πρόγραμμα επιχορηγούμενο από την Ε.Ε – καν.(ΕΚ) 867/08 – Δράση Εii-1 του εγκεκριμένου προγράμματος με την αριθ. 286827/31.03.09 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»