Το Πρόγραμμα Eργασίας της ΟΕΦ

Η ΕΑΣ Θεσπρωτίας είναι αναγνωρισμένη Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) δυνάμει άρθρου 2 παρ. 2 στοιχείο α του Καν(ΕΚ) 867/2008 με βάση την Απόφαση τπυ Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων υπ’αριθμ. 286787/13.03.2009

Ως αναγνωρισμένη ΟΕΦ με τον κωδικό ΕΛ-ΟΕΦ-1-014 υλοποιεί τριετές πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 4/2009-3/2012 το οποίο εγκρίθηκε με βάση την ΥΑ 286827/31.03.2009 και το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες που εντάσσονται στους τρεις από τους πέντε τομείς που αναφέρονται στον Καν(ΕΚ) 1234/2007 (άρθρο 103).

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής και της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της εκτεταμένης εφαρμογής συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2. Λαμβανομένου υπόψη ότι η μετάβαση ορισμένου αριθμού παραγωγών από το μοντέλο της συμβατικής καλλιέργειας στο μοντέλο της ολοκληρωμένης διαχείρισης δημιουργεί νέες ανάγκες (σε εξοπλισμό, δομές, συνεργασίες κλπ) όλες οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με τρόπο τέτοιο ώστε να υποστηρίξουν την επιυχή εφαρμογή του ΣΟΔ.

Η ΟΕΦ αποδίδει τεράστια σημασία στην επιτυχημένη εφαρμογή του ΣΟΔ προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες που μεσοπρόθεσμα θα συμβάλλουν στην επέκταση της εφαρμογής του σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό παραγωγών ώστε σταδιακά να αμβλυνθούν οι αδυναμίες που σήμερα διαθέτει η ΕΑΣ (π.χ. μη ιδιόκτητα ελαιοτριβεία και τυποποιητήρια, ανεπαρκής εταιρική δικτύωση για εμπορία εντός και εκτός Χώρας) και μεσοπρόθεσμα η ΕΑΣ να αποκτήσει πρωοταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα παραγωγής και εμπορίας ελαιολάδου στο Νομό.

ΕΑΣ Θεσπρωτίας

Πρόγραμμα ΟΕΦ

Επισκέπτες: 202784
Έχουμε 7 επισκέπτες σε σύνδεση

Newsflash!

OΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

Επιπτώσεις της ασκούμενης πολιτικής και της οικονομικής κρίσης στον αγροτικό χώρο και τους συνεταιρισμούς

(Άρθρο του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας Βασίλη Παρόλα*)

Συνδικάτο

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Πρόγραμμα Ε.Ε – (ΕΚ) 867/08

E.U.

«Πρόγραμμα επιχορηγούμενο από την Ε.Ε – καν.(ΕΚ) 867/08 – Δράση Εii-1 του εγκεκριμένου προγράμματος με την αριθ. 286827/31.03.09 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»